Pwy yw pwy

Ychydig amdanom ni

Wedi ei sefydlu gan Owain Bebb (1940 - 2003) yn 1974, mae Owain Bebb a’i Gwmni wedi bod yn gweithio yn ardaloedd Caernarfon a Pwllheli ers dros 40 mlynedd. Mae presenoldeb wedi bod gan y cwmni yng Ngherrig y Drudion ers yr 1980au, Caerdydd yn fwy diweddar gyda’r cwmni yn agor ei swyddfa newydd yn Aberystwyth ym Mai 2016.

Ein tîm o gyfrifwyr