Ein Gwasanaethau

Yn gyfrifwyr sefydledig gyda chysylltiadau da yn y gymuned leol - gallwn gynnig pecyn cefnogaeth gynhwysfawr i chi.

Rydym yn cynnig gwasanaethau cyfrifo, archwilio a threth draddodiadol gan gynnwys cymorth i’r rhai sy’n defnyddio platfformau cyfrifo ar-lein.

Ac, wrth gwrs, byddwch yn delio gyda chyfrifwyr siartredig cymwys, wrth law i’ch helpu drwy gydol y flwyddyn.

Archwiliad a Chyfrifo

I unig fasnachwyr, partneriaethau, cwmnïau ac elusennau

Gwasanaethau treth

Hunanasesiad, Treth Gorfforaethol, Treth Enillion Cyfalaf a Threth Etifeddu

Cynllunio

Cynlluniau busnes, cynllunio olyniaeth, mentora a datblygiad busnes

Gallwn gynghori ar sut i wella a datblygu eich busnes.

Os ydych angen strategaeth busnes integredig, mynediad i gyllid corfforaethol neu gyngor treth arbenigol – rydym yma i’ch helpu i gyrraedd eich nod.

Gyda phrofiad helaeth, rydym yn falch o allu cynnig gwasanaeth digyffelyb i’n holl gleientiaid, beth bynnag eu maint neu sector.

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth Busnes Buddsoddi trwy ein cwmni gwasanaethau cyllid Cadnant Cyf.
Gwasanaethau Ariannol

Mae gennym gwmni gwasanaethau ariannol ar wahan o'r enw Cadnant Cyf.

Mae Cadnant Cyf yn Gynrychiolydd Apwyntiedig i Wasanaethau Ariannol Elidir Financial Services, sydd wedi ei awdurdodi a'i Reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Perchennog Gwasanaethau Ariannol Elidir Financial Services yw Euryn Owen, sydd ymgynghorydd ariannol anibynnol gyda phrofiad helaeth iawn. Bydd unrhyw gleient i ni sydd angen cyngor ariannol yn cael eu cyfeirio at Cadnant, a gall cyfarfodydd gael eu cynnal yn ein swyddfeydd neu yn eich lleoliad busnes neu gartref.

Rydym yn parhau i adeiladu ar ein enw da o gynnig cyngor effeithiol a gwasanaeth gyffelyb heb ei ail i unigolion a busnesau.

Ein ffioedd

Gyda’r posibilrwydd o dalu’n fisol neu’n flynyddol, gall gostau fod cyn lleied a £20 + TAW y mis gyda phris sefydlog am 3 mlynedd i gwsmeriaid newydd .

Prisiau yn dechrau o
Cwblhau Hunanasesiad ad-daliad treth £50 y flwyddyn
Paratoi cyfrifon Unig Fasnachwr £200 y flwyddyn
Paratoi cyfrifon Partneriaeth £300 y flwyddyn
Paratoi cyfrifon Cwmni Cyfyngedig £400 y flwyddyn

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth yswiriant Ffi Ymchwiliad Treth ble bydd ein yswirwyr yn talu eich ffioedd ar gyfer costau delio gydag ymchwiliad HMRC.

Dyma beth mae rhai o'n cleientiaid yn meddwl

caret-down caret-up caret-left caret-right
Colin Saynor

“prompt and efficient service and always very helpful”

Haf Roberts

“cyfeillgar, effeithiol, drwy gyfrwng y Gymraeg”

Siôn Emyr

“gwasanaeth rhwydd, syml ac effeithiol”