Cysylltwch â ni

Mae’n swyddfeydd wedi eu lleoli yng Nghaernarfon, Pwllheli ac Aberystwyth gyda phresenoldeb rheolaidd yng Ngherrig y Drudion a Chaerdydd. Yn gwmni dwyieithog, mae pob un o’n staff yn hapus i helpu yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Gyda’ch cyfarfod cyntaf am ddim - peidiwch ag oedi, cysylltwch i weld sut gallwn ni eich helpu.

Ffurflen Wê

Cysylltwch â'r swyddfa


Owain Bebb a'i Gwmni Cyf.
32 Y Maes
CAERNARFON
Gwynedd
LL55 2NN

T 01286 675916
F 01286 677634
E post@owainbebb.net

Cysylltiadau Caernarfon

Rhys Harris rhys@owainbebb.net
Dafydd Davies dafydd@owainbebb.net
Peter Williams peter@owainbebb.net
Sulwen Roberts sulwen@owainbebb.net
Math Emyr math@owainbebb.net
Debbie Williams post@owainbebb.net


Owain Bebb a'i Gwmni Cyf.
20 Penlan
PWLLHELI
Gwynedd
LL53 5DE

T 01758 612646
F 01758 701580
E angela@owainbebb.net

Cysylltiadau Pwllheli

Iona Hughes iona@owainbebb.net
Elan Hughes elan@owainbebb.net
Nerys Woodland nerys@owainbebb.net
Angela Moore angela@owainbebb.net


Owain Bebb a'i Gwmni Cyf.
202 Ty Harbwr
Y Lanfa
ABERYSTWYTH
Ceredigion
SY23 1AS

T 01970 607920
F 01970 611478
E dafydd@owainbebb.net

Cysylltiadau Aberystwyth

Dafydd Davies dafydd@owainbebb.net
Rhys Harris rhys@owainbebb.net