Mae Cyfrifwyr Siartredig Owain Bebb a’i Gwmni yn falch o gynnig ystod eang o wasanaethau yng Ngogledd a Gorllewin Cymru. O gydymffurfiad treth i ymgynghori rheolaeth - rydym yn cefnogi nifer o fusnesau ac unigolion gwahanol ac am brisiau cystadleuol.

Ers dros 40 mlynedd, mae’n cleientiaid wedi gwerthfawrogi ein harbenigedd lawr gwlad mewn amrywiaeth o feysydd gan gynnwys amaethyddiaeth, y cyfryngau a’r trydydd sector.

Hoffwn ddod i adnabod ein cleientiaid er mwyn teilwra ein gwasanaeth i gyd-fynd â’u hanghenion penodol, drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Cymerwch olwg ar y gwasanaethau rydym yn eu cynnig.

Ffermio ac Amaethyddiaeth
Gyda phrofiad helaeth ym myd amaeth, rydym yn gwasanaethu dros 200 o ffermwyr yng Ngogledd a Gorllewin Cymru. O gynlluniau busnes i strategaeth olyniaeth - ein nod yw helpu ein cleientiaid i wneud y mwyaf o'u busnesau o'r cychwyn cyntaf.
Teledu, Ffilm a Theatr
O dai cynhyrchu teledu i theatrau i actorion – rydym yn gweithio i nifer o unigolion a chwmnïau ym myd y cyfryngau ym mhob rhan o Gymru gan gynnig cymorth ar gynllun TAW, cyfraniadau Yswiriant Gwladol a mwy.
Trydydd Sector
Rydym yn cynghori nifer o elusennau sy’n gweithio yn y Trydydd Sector, yn ymddiriedolaethau a chwmnïau elusennol, gydag arbenigaeth mewn archwilio a pharatoi cyfrifon elusennol.
Hunanasesu ad-daliad treth
o £50 y flwyddyn
Cyfrifon Unig Fasnachwr
o £200 y flwyddyn
Cyfrifon Partneriaeth
o £300 y flwyddyn
Cyfrifon Cwmni Cyfyngedig
o £400 y flwyddyn

Gallwch nawr gwblhau eich cyfrifon ar-lein gyda Sage Cloud Accounting

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth

Dyma beth mae rhai o'n cleientiaid yn meddwl

caret-down caret-up caret-left caret-right
Alan Roberts

“fast professional service”

Gwenda Richards

“gwasanaeth ardderchog, cyflym a di-ffys”

Haf Roberts

“cyfeillgar, effeithiol, drwy gyfrwng y Gymraeg”

Derbyniwch y diweddaraf ar ein tudalen Facebook

3 weeks ago

Owain Bebb a'i Gwmni Cyf.

Owain Bebb a'i Gwmni Cyf. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Timeline PhotosNoson braf yma yng nghae Maes Dulyn ar gyfer gêm dan 7 y clwb!! ⚽

Rhagolygon y tywydd yn edrych yn grêt ar gyfer wsos nesa'! ☀

Lleoliad gwych ar gyfer miwsig, hog rôst a peint neu ddau...yn enwedig ar noson braf!!! 🍻🍖
... See MoreSee Less

View on Facebook