Mae Cyfrifwyr Siartredig Owain Bebb a’i Gwmni yn falch o gynnig ystod eang o wasanaethau yng Ngogledd a Gorllewin Cymru. O gydymffurfiad treth i ymgynghori rheolaeth - rydym yn cefnogi nifer o fusnesau ac unigolion gwahanol ac am brisiau cystadleuol.

Ers dros 40 mlynedd, mae’n cleientiaid wedi gwerthfawrogi ein harbenigedd lawr gwlad mewn amrywiaeth o feysydd gan gynnwys amaethyddiaeth, y cyfryngau a’r trydydd sector.

Hoffwn ddod i adnabod ein cleientiaid er mwyn teilwra ein gwasanaeth i gyd-fynd â’u hanghenion penodol, drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Cymerwch olwg ar y gwasanaethau rydym yn eu cynnig.

Ffermio ac Amaethyddiaeth
Gyda phrofiad helaeth ym myd amaeth, rydym yn gwasanaethu dros 200 o ffermwyr yng Ngogledd a Gorllewin Cymru. O gynlluniau busnes i strategaeth olyniaeth - ein nod yw helpu ein cleientiaid i wneud y mwyaf o'u busnesau o'r cychwyn cyntaf.
Teledu, Ffilm a Theatr
O dai cynhyrchu teledu i theatrau i actorion – rydym yn gweithio i nifer o unigolion a chwmnïau ym myd y cyfryngau ym mhob rhan o Gymru gan gynnig cymorth ar gynllun TAW, cyfraniadau Yswiriant Gwladol a mwy.
Trydydd Sector
Rydym yn cynghori nifer o elusennau sy’n gweithio yn y Trydydd Sector, yn ymddiriedolaethau a chwmnïau elusennol, gydag arbenigaeth mewn archwilio a pharatoi cyfrifon elusennol.
Hunanasesu ad-daliad treth
o £50 y flwyddyn
Cyfrifon Unig Fasnachwr
o £200 y flwyddyn
Cyfrifon Partneriaeth
o £300 y flwyddyn
Cyfrifon Cwmni Cyfyngedig
o £400 y flwyddyn

Gallwch nawr gwblhau eich cyfrifon ar-lein gyda Sage Cloud Accounting

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth

Dyma beth mae rhai o'n cleientiaid yn meddwl

caret-down caret-up caret-left caret-right
Alan Roberts

“fast professional service”

Gwenda Richards

“gwasanaeth ardderchog, cyflym a di-ffys”

Haf Roberts

“cyfeillgar, effeithiol, drwy gyfrwng y Gymraeg”

Derbyniwch y diweddaraf ar ein tudalen Facebook

Rydym yn chwilio am glerc cyfrifo ar gyfer swyddfa Pwllheli. Y gwaith yw paratoi cyfrifon ar gyfer busnesau bach hunan gyflogedig a phartneriaethau, gwneud TAW i glientydd, helpu allan gyda'r adran biwro cyflogau (Sage payroll), a llenwi ffurflenni treth ar raglen PTP. Yn ddelfrydol, rydym yn chwilio am berson profiadol, ond buasem yn fodlon darparu hyfforddiant i'r ymgeisydd iawn. Mae profiad o ddefnyddio Excel yn hanfodol.
Rydym hefyd yn hyblyg gydag oriau. 21 awr yr wythnos yw'r lleiafswm, i fyny at 35 awr yn llawn amser.
Am sgwrs anffurfiol, ffoniwch Iona ar 01758 612646, neu galwch i fewn gyda'ch CV. 20 Stryd Penlan, Pwllheli. LL53 5DE.
... See MoreSee Less

View on Facebook