Owain Bebb a’i Gwmni Cyf
Cyfrifwyr Siartredig ac Archwilwyr Cofrestredig

Cyfeiriad: 32 Y Maes, Caernarfon. Gwynedd. LL55 2NN
E bost – rhys@owainbebb.net
Tel – 01286 675916
Cyfarwyddwr - Rhys Harris BSc. FCA.
Rhif y Cwmni 8934633

 

Gwasanaethau a ddarperir

Ers mis Mawrth 2022, mae Owain Bebb a’I Gwmni wedi gwerthu ei fusnes i Emyr Mortimer Cyf, sydd yn masnachu o’r un adeiladau ym Mhwllheli a Chaernarfon ag yr oedd Owain Bebb a’I Gwmni yn gwneud. Yr unig wasanaeth a ddarperir gan Owain Bebb a’i Gwmni erbyn hyn yw archwiliadau ar gyfer elusennau a chwmniau.

Os ydych yn chwilio am gyfrifydd sy’n darparu gwasanaeth cyfrifo, treth, a chyflogres, yna cysylltwch ag Emyr Mortimer Rice-Roberts ar emyr@emc.cymru.